Verejné obstarávanie

AKTUÁLNE OBSTARÁVANIE


ZMLUVY

Zmluva - riadenie projektu

ARCHÍV

Výzva č.1

na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky  

Výzva č.2

na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Výzva č.3

na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 


Výzva na predkladanie ponúk v súlade s §117 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "výzva").

Zabezpečenie podpornej aktivity (riadenie projektu) pre projekt pod názvom

"MB GLASS FACTORY."


Výzva na predkladanie ponúk v súlade s §117 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "výzva").

Obstaranie technológie pre projekt pod názvom

"MB GLASS FACTORY."  


Výzva na predkladanie ponúk v súlade s §117 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "výzva").

Vytvorenie webovej stránky a e-shopu pre projekt pod názvom

"MB GLASS FACTORY." 

Oznámenie o zrušení súťaže


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Vytvorenie webovej stránky a e-shopu pre projekt pod názvom

"MB GLASS FACTORY."